II j​ornades ​internacionals de ​poesia: arxius, poètiques i recepcions [27 i 28 d’octubre de 2016, MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona]


Call for papers (English) > IInd International Poetry Conference: Archives, Poetics and Receptions


Circular (Espanol) > II Jornadas intercacionales de poesia: archivos, poéticas y recepciones


Presentació > El grup de recerca Poció. Poesia i Educació, en el marc del projecte subvencionat «La poesia experimental catalana (1959­2004): característiques, relacions internacionals i genèriques, recepció entre els més joves» (FFI2013­41063­P), organitza les II Jornades Internacionals de Poesia: arxius, poètiques i recepcions​, que tindran lloc al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) el 27 i 28 d’octubre de 2016.


Call for Papers >


Ligação permanente > JIPEX.pdf


Ver tb >